Totaaloverzicht

Mijn naam is: om: … te ontwikkelen wil ik graag dat er: opdat: Ik ben betrokken bij de buurt in de rol van: Mijn idee is gekoppeld aan de opgaven: Mijn idee is gekoppeld aan de thema's:
Sacha Schoonhoven een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt een plek voor jongeren komt jongeren een eigen plek krijgen om elkaar te ontmoeten ambtenaar de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid
Sacha Schoonhoven Javaplein een Bakkie op het plein komt mensen meer met elkaar in contact komen de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
Sandra Ramdin Betondorp meer stadswachten en meer verlichting komt het veiliger wordt voor de ouderen bewoner de leefomgeving Leefbaarheid
Volg ons Brandweer een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt beter de informatie over de brandweer verspreid wordt mensen vragen bij de brandweer kunnen stellen werknemer / student / vrijwilliger alsmede ambtenaar de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Volg ons Brandweer een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt betere informatie beschikbaar komt over de brandweer de brandweer mensen kan informeren de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
firoez Azarhoosh Meevaart dansavonden voor senioren zijn er meer gezelligheid en minder eenzaamheid is bewoner alsmede ondernemer de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
firoez Azarhoosh een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer gedaan wordt aan aanpak armoede we een geciviliseerde samenleving krijgen de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid
firoez Azarhoosh Ceramplein minder zwerfafval is er een leefbare omgeving is de leefomgeving Wonen alsmede Leefbaarheid
Kim Wind Meevaart een culturele avond in de Meevaart georganiseerd wordt zoals 'vaar je mee' er meer saamhorigheid/begrip en openheid ontstaat tussen de vele culturen in de Indische buurt bewoner de samenhang in de buurt Wonen alsmede Sociale betrokkenheid
Saba Saba Balistraat schonere straten zijn en minder fietsen je beter kan lopen en dat alles er schoon uitziet werknemer / student / vrijwilliger de leefomgeving Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
Bert Van Rouendal Het Flevopark meer activiteiten voor 50 plussers komen er meer te doen is ook door activiteiten meer bekendheid te geven bewoner alsmede ondernemer de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Sociale betrokkenheid
Leila Rejali Balistraat minder rotzooi op straat komt het schoon en leefbaar wordt bewoner alsmede ondernemer alsmede bezoeker de leefomgeving Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
Anonieme Gebruiker Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen Javastraat een trekpleister wordt en er meer ruimte komt voor ondernemers en gezelligheid bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Margreeth Alderse Baas Javaplein een overzichtelijke en duidelijkere verkeerssituatie komt het verkeer veiliger wordt bewoner de woon- en verkeerssituatie Verkeer en veiligheid
Peter/Petra 0078 een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt een expositie of fototentoonstelling over de historie van de buurt komt meer erkenning voor de buurt is en voor de oorsprong van de buurt bewoner de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
Katya Rassadina een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer taalcafé activiteiten zijn meer mensen kunnen oefenen met de Nederlandse taal en zij meer met lokale mensen spreken bewoner de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Verkeer en veiligheid
Abdessamad Aamir Balistraat meer parkeerplaatsen komen in de Balistraat voor bezoekers er meer parkeerplaatsen zijn voor bezoekers bezoeker de woon- en verkeerssituatie Verkeer en veiligheid
Rob Darnell een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer gemeenschappelijke ruimte komen voor gesprek of maaltijd er verbinding, zingeving en pastorale zorg mogelijk is ondernemer alsmede bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Herbert Koobs Javastraat 153 het bord met alcoholverbod op het Javaplein twee meter richting Javaplein verplaatst wordt de toegang tot de stoep voor invaliden minder wordt belemmerd door aan de paal geparkeerde motors bewoner alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Saida Bakridi Javastraat een afsluiting voor verkeer komt het veiliger voor voetgangers en fietsers wordt bewoner de woon- en verkeerssituatie Verkeer en veiligheid
Tim Doornewaard een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt ideeën komen uit de buurt voor hoe we kunnen verduurzamen en samenwerken hieraan we de buurt duurzamer maken bewoner alsmede ondernemer de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
Jorlaiska Mercera Meevaart activiteiten met oudjes zijn er bezoekers zijn bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Hannah Goeman Borgesius Meevaart vegetarische maaltijden verkrijgbaar zijn in het buurtrestaurant meer mensen kunnen genieten van een betaalbare en gezonde maaltijd en dat er minder vlees gegeten wordt ondernemer alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
Hannah Goeman Borgesius een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer stageplaatsen komen bij sociale ondernemingen mensen in hun eigen buurt stage kunnen lopen de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
Samantha Cordua een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer activiteiten voor kinderen zijn kinderen actiever worden bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger de woon- en verkeerssituatie alsmede de samenhang in de buurt Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid
Osman Celan Sumatraplantsoen een veiliger Sumatraplantsoen komt voor kinderen park veiliger wordt en beschikbaar is voor kinderen bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Andre van Vught Tunnel onder het spoor betere verlichting komt op deze ongure plek het veiliger en mooier wordt ambtenaar de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Peter Kramer Indische buurt interactieve bijeenkomst voor senioren komen met les tegen babbeltrucs ouderen veilig wonen en alert zijn bewoner de woon- en verkeerssituatie Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning
Frits Wegenwijs een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer bekendheid is voor maatregelen voor mensen met fysieke beperking geen fietsen meer geparkeerd staan op de blinde-geleidelijn werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Ilan Stoelinga Rondom het Muiderpoortstation betere fietspaden worden aangelegd rondom het station het veiliger fietsen is met name rondom de tunnel ondernemer alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie Verkeer en veiligheid
Ilan Stoelinga Kruising Molukkenstraat en Insulindeweg een overzichtelijke kruising wordt gemaakt het veiliger wordt om over te steken de woon- en verkeerssituatie Wonen alsmede Verkeer en veiligheid
Ilan Stoelinga het talud van de spoordijk aan de Celebesstraat een mooi groene en speelplek aangelegd wordt dit stuk van het talud een mooie en groene plek wordt voor iedereen om te spelen en lekker te wandelen de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Wonen alsmede Sociale betrokkenheid
Mustapha Nahari een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt inwoners met kinderen hun perspectief kunnen verbeteren en ook laagdrempelig info kunnen verstrekken via pleinen bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid alsmede Verkeer en veiligheid
Shervin Azarhoosh Meevaart More information in English For participating of expats and tourists bezoeker de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
Peter/Petra 0083 Ceramplein meer bekendheid is van de activiteiten in de buurthuizen de buurthuizen bekender worden met name rondom de activiteiten bewoner de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
Anneke Schouten Celebestraat meer fietsparkeerplekken komen en dat in meer talen afval-weggooi instructies komen het schoner en netter wordt bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid
Stella Vrijmoed een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt minder afval op straat ligt met goed geleegde vuilnisbakken het een schone straat is bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid
Atusa Lalizadeh een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer plaatsen voor kleinschalige startende ondernemers zijn de lokale economie kan bloeien ondernemer alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid
Piet Heijn een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt hekjes bij speeltuinen geplaatst worden als beveiliging tegen snelle fietsers het veiliger en leuker wordt voor kinderen bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Zak Beacher Flevopark meer bekendheid aan het park wordt gegeven er meer bewustwording komt over hoe prachtig het park is bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
Zak Beacher Flevopark in het park meer voorlichting en educatie van scholen is het park intensiever gebruikt wordt de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid
Harm Bredero een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt een verticaal bos wordt gecreëerd door bomen te planten in bakken uit te voeren door basisschoolleerlingen en deze uit te delen aan flatbewoners met een balcon de buurt groener wordt en de kinderen met de bewoners in contact komen bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
Miriam Van oort Bankastraat meer fietsparkeerplekken komen de bewoners en voorbijgangers weer normaal over de stoep kunnen lopen en dat er meer ruimte is voor kinderwagens, boodschappentassen, rollators en dat fietsen niet meer tegen auto's vallen bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Wonen alsmede Duurzaamheid alsmede Verkeer en veiligheid
Mehmet Polat Meevaart info-schermen voor de buitenramen komen meer informatie voor de buurt en voorbijgangers beschikbaar komt bezoeker de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
Natalie Van der Kust Javastraat eenrichtingsverkeer voor auto's komt het veiliger wordt met minder irritaties voor weggebruikers bewoner alsmede ondernemer de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Daphne Meijer kruispunt Zeeburgerdijk en Borneostraat spiegels worden geplaatst het verkeer veiliger wordt bewoner alsmede bestuurder alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Verkeer en veiligheid
Hebe Verrest Sumatrastraat balistraat een veilige oversteekplaats komt schoolkinderen zelfstandig naar school kunnen lopen bewoner de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Milou Tjong Javastraat eenrichtingsverkeer komt het veiliger en leefbaarder wordt bewoner alsmede bezoeker de woon- en verkeerssituatie alsmede de leefomgeving Wonen alsmede Leefbaarheid alsmede Verkeer en veiligheid
Eddie Appels een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt meer financiële steun is voor bewonersinitiatieven de creativiteit in de buurt groeit bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Sociale betrokkenheid
Peter/Petra 0060 Javastraat kleine lokale ondernemers meer bezoek krijgen de kleine hippe winkels niet verdwijnen bewoner alsmede ondernemer alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
Peter/Petra 0061 Flevobad beter door de gemeente geluisterd wordt naar gebruikers de voorzieningen beter voldoet aan wensen van gebruikers de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Duurzaamheid alsmede Sociale betrokkenheid
René Janssen een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt op de site van buurtbalie meer statische informatie over de gebruikers beschikbaar komt initiatiefnemers beter zicht krijgen op de effectiviteit van hun communicatie via de buurtbalie bewoner alsmede werknemer / student / vrijwilliger de samenhang in de buurt Hulp en ondersteuning alsmede Sociale betrokkenheid
Harry Sarstadt In de hele buurt wandelsportactiviteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden oud en jong samen kunnen wandelen ondernemer alsmede werknemer / student / vrijwilliger alsmede bezoeker de leefomgeving alsmede de samenhang in de buurt Leefbaarheid alsmede Sociale betrokkenheid