Dat er betere informatie beschikbaar komt over de brandweer

Mijn idee past bij de thema's Wonen en Leefbaarheid en Sociale betrokkenheid.

Het is het idee van Volg ons Brandweer om een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt te ontwikkelen doordat er betere informatie beschikbaar komt over de brandweer opdat de brandweer mensen kan informeren zodat we de leefomgeving en de samenhang in de buurt in de Indische Buurt verbeteren.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 718124_0089