Thema overzicht

Het is handig om ideeën die bij elkaar horen te bundelen tot een thema.

Waar past jouw idee het beste? 

Wonen
Wonen

Naam Locatie Deelnemer wil dat er
Azarhoosh, firoez Ceramplein minder zwerfafval is
Azarhoosh, firoez Nader te bepalen meer gedaan wordt aan aanpak armoede
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen betere informatie beschikbaar komt over de brandweer
Celan, Osman Sumatraplantsoen een veiliger Sumatraplantsoen komt voor kinderen
Gebruiker, Anonieme Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen
Heijn, Piet Nader te bepalen hekjes bij speeltuinen geplaatst worden als beveiliging tegen snelle fietsers
Koobs, Herbert Javastraat 153 het bord met alcoholverbod op het Javaplein twee meter richting Javaplein verplaatst wordt
Kramer, Peter Indische buurt interactieve bijeenkomst voor senioren komen met les tegen babbeltrucs
Mercera, Jorlaiska Meevaart activiteiten met oudjes zijn
Nahari, Mustapha Nader te bepalen voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt
Rejali, Leila Balistraat minder rotzooi op straat komt
Saba, Saba Balistraat schonere straten zijn en minder fietsen
Stoelinga, Ilan het talud van de spoordijk aan de Celebesstraat een mooi groene en speelplek aangelegd wordt
Stoelinga, Ilan Kruising Molukkenstraat en Insulindeweg een overzichtelijke kruising wordt gemaakt
Tjong, Milou Javastraat eenrichtingsverkeer komt
Van oort, Miriam Bankastraat meer fietsparkeerplekken komen
Van Rouendal, Bert Het Flevopark meer activiteiten voor 50 plussers komen
Verrest, Hebe Sumatrastraat balistraat een veilige oversteekplaats komt
Wind, Kim Meevaart een culturele avond in de Meevaart georganiseerd wordt zoals 'vaar je mee'

Leefbaarheid
Leefbaarheid

Naam Locatie Deelnemer wil dat er
0060, Peter/Petra Javastraat kleine lokale ondernemers meer bezoek krijgen
0061, Peter/Petra Flevobad beter door de gemeente geluisterd wordt naar gebruikers
0083, Peter/Petra Ceramplein meer bekendheid is van de activiteiten in de buurthuizen
Azarhoosh, firoez Ceramplein minder zwerfafval is
Azarhoosh, firoez Nader te bepalen meer gedaan wordt aan aanpak armoede
Beacher, Zak Flevopark in het park meer voorlichting en educatie van scholen is
Beacher, Zak Flevopark meer bekendheid aan het park wordt gegeven
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen beter de informatie over de brandweer verspreid wordt
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen betere informatie beschikbaar komt over de brandweer
Bredero, Harm Nader te bepalen een verticaal bos wordt gecreëerd door bomen te planten in bakken uit te voeren door basisschoolleerlingen en deze uit te delen aan flatbewoners met een balcon
Celan, Osman Sumatraplantsoen een veiliger Sumatraplantsoen komt voor kinderen
Darnell, Rob Nader te bepalen meer gemeenschappelijke ruimte komen voor gesprek of maaltijd
Gebruiker, Anonieme Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen
Goeman Borgesius, Hannah Meevaart vegetarische maaltijden verkrijgbaar zijn in het buurtrestaurant
Goeman Borgesius, Hannah Nader te bepalen meer stageplaatsen komen bij sociale ondernemingen
Heijn, Piet Nader te bepalen hekjes bij speeltuinen geplaatst worden als beveiliging tegen snelle fietsers
Kramer, Peter Indische buurt interactieve bijeenkomst voor senioren komen met les tegen babbeltrucs
Lalizadeh, Atusa Nader te bepalen meer plaatsen voor kleinschalige startende ondernemers zijn
Mercera, Jorlaiska Meevaart activiteiten met oudjes zijn
Nahari, Mustapha Nader te bepalen voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt
Ramdin, Sandra Betondorp meer stadswachten en meer verlichting komt
Rejali, Leila Balistraat minder rotzooi op straat komt
Saba, Saba Balistraat schonere straten zijn en minder fietsen
Sarstadt, Harry In de hele buurt wandelsportactiviteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden
Schoonhoven, Sacha Nader te bepalen een plek voor jongeren komt
Schouten, Anneke Celebestraat meer fietsparkeerplekken komen en dat in meer talen afval-weggooi instructies komen
Tjong, Milou Javastraat eenrichtingsverkeer komt
Van der Kust, Natalie Javastraat eenrichtingsverkeer voor auto's komt
van Vught, Andre Tunnel onder het spoor betere verlichting komt op deze ongure plek
Verrest, Hebe Sumatrastraat balistraat een veilige oversteekplaats komt
Vrijmoed, Stella Nader te bepalen minder afval op straat ligt met goed geleegde vuilnisbakken
Wegenwijs, Frits Nader te bepalen meer bekendheid is voor maatregelen voor mensen met fysieke beperking

Hulp en ondersteuning
Hulp en ondersteuning

Sociale betrokkenheid
Sociale betrokkenheid

Naam Locatie Deelnemer wil dat er
0060, Peter/Petra Javastraat kleine lokale ondernemers meer bezoek krijgen
0061, Peter/Petra Flevobad beter door de gemeente geluisterd wordt naar gebruikers
0078, Peter/Petra Nader te bepalen een expositie of fototentoonstelling over de historie van de buurt komt
0083, Peter/Petra Ceramplein meer bekendheid is van de activiteiten in de buurthuizen
Appels, Eddie Nader te bepalen meer financiële steun is voor bewonersinitiatieven
Azarhoosh, firoez Meevaart dansavonden voor senioren zijn
Azarhoosh, firoez Nader te bepalen meer gedaan wordt aan aanpak armoede
Azarhoosh, Shervin Meevaart More information in English
Beacher, Zak Flevopark in het park meer voorlichting en educatie van scholen is
Beacher, Zak Flevopark meer bekendheid aan het park wordt gegeven
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen beter de informatie over de brandweer verspreid wordt
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen betere informatie beschikbaar komt over de brandweer
Bredero, Harm Nader te bepalen een verticaal bos wordt gecreëerd door bomen te planten in bakken uit te voeren door basisschoolleerlingen en deze uit te delen aan flatbewoners met een balcon
Cordua, Samantha Nader te bepalen meer activiteiten voor kinderen zijn
Darnell, Rob Nader te bepalen meer gemeenschappelijke ruimte komen voor gesprek of maaltijd
Doornewaard, Tim Nader te bepalen ideeën komen uit de buurt voor hoe we kunnen verduurzamen en samenwerken hieraan
Gebruiker, Anonieme Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen
Goeman Borgesius, Hannah Meevaart vegetarische maaltijden verkrijgbaar zijn in het buurtrestaurant
Goeman Borgesius, Hannah Nader te bepalen meer stageplaatsen komen bij sociale ondernemingen
Janssen, René Nader te bepalen op de site van buurtbalie meer statische informatie over de gebruikers beschikbaar komt
Koobs, Herbert Javastraat 153 het bord met alcoholverbod op het Javaplein twee meter richting Javaplein verplaatst wordt
Lalizadeh, Atusa Nader te bepalen meer plaatsen voor kleinschalige startende ondernemers zijn
Mercera, Jorlaiska Meevaart activiteiten met oudjes zijn
Nahari, Mustapha Nader te bepalen voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt
Polat, Mehmet Meevaart info-schermen voor de buitenramen komen
Rejali, Leila Balistraat minder rotzooi op straat komt
Saba, Saba Balistraat schonere straten zijn en minder fietsen
Sarstadt, Harry In de hele buurt wandelsportactiviteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden
Schoonhoven, Sacha Javaplein een Bakkie op het plein komt
Schoonhoven, Sacha Nader te bepalen een plek voor jongeren komt
Stoelinga, Ilan het talud van de spoordijk aan de Celebesstraat een mooi groene en speelplek aangelegd wordt
Van Rouendal, Bert Het Flevopark meer activiteiten voor 50 plussers komen
Wegenwijs, Frits Nader te bepalen meer bekendheid is voor maatregelen voor mensen met fysieke beperking
Wind, Kim Meevaart een culturele avond in de Meevaart georganiseerd wordt zoals 'vaar je mee'

Verkeer en veiligheid
Verkeer en veiligheid

Naam Locatie Deelnemer wil dat er
Aamir, Abdessamad Balistraat meer parkeerplaatsen komen in de Balistraat voor bezoekers
Alderse Baas, Margreeth Javaplein een overzichtelijke en duidelijkere verkeerssituatie komt
Bakridi, Saida Javastraat een afsluiting voor verkeer komt
Brandweer, Volg ons Nader te bepalen beter de informatie over de brandweer verspreid wordt
Celan, Osman Sumatraplantsoen een veiliger Sumatraplantsoen komt voor kinderen
Darnell, Rob Nader te bepalen meer gemeenschappelijke ruimte komen voor gesprek of maaltijd
Gebruiker, Anonieme Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen
Heijn, Piet Nader te bepalen hekjes bij speeltuinen geplaatst worden als beveiliging tegen snelle fietsers
Koobs, Herbert Javastraat 153 het bord met alcoholverbod op het Javaplein twee meter richting Javaplein verplaatst wordt
Meijer, Daphne kruispunt Zeeburgerdijk en Borneostraat spiegels worden geplaatst
Mercera, Jorlaiska Meevaart activiteiten met oudjes zijn
Nahari, Mustapha Nader te bepalen voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt
Rassadina, Katya Nader te bepalen meer taalcafé activiteiten zijn
Stoelinga, Ilan Kruising Molukkenstraat en Insulindeweg een overzichtelijke kruising wordt gemaakt
Stoelinga, Ilan Rondom het Muiderpoortstation betere fietspaden worden aangelegd rondom het station
Tjong, Milou Javastraat eenrichtingsverkeer komt
Van der Kust, Natalie Javastraat eenrichtingsverkeer voor auto's komt
Van oort, Miriam Bankastraat meer fietsparkeerplekken komen
van Vught, Andre Tunnel onder het spoor betere verlichting komt op deze ongure plek
Verrest, Hebe Sumatrastraat balistraat een veilige oversteekplaats komt
Wegenwijs, Frits Nader te bepalen meer bekendheid is voor maatregelen voor mensen met fysieke beperking