Dat er eenrichtingsverkeer komt

Mijn idee past bij de thema's Wonen en Leefbaarheid en Verkeer en veiligheid.

Het is het idee van Milou Tjong om Javastraat te ontwikkelen doordat er eenrichtingsverkeer komt opdat het veiliger en leefbaarder wordt zodat we de woon- en verkeerssituatie en de leefomgeving in de Indische Buurt verbeteren.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 718124_0093