Overzicht deelnemers

Voornaam Achternaam Invuldatum Locatie Deelnemer wil dat er
Sacha Schoonhoven 2019-06-11 13:43:22 Nader te bepalen een plek voor jongeren komt
Sacha Schoonhoven 2019-06-14 17:33:00 Javaplein een Bakkie op het plein komt
Sandra Ramdin 2019-06-15 13:33:46 Betondorp meer stadswachten en meer verlichting komt
Volg ons Brandweer 2019-06-15 14:25:54 Nader te bepalen beter de informatie over de brandweer verspreid wordt
Volg ons Brandweer 2019-06-15 14:35:09 Nader te bepalen betere informatie beschikbaar komt over de brandweer
firoez Azarhoosh 2019-06-13 11:13:46 Meevaart dansavonden voor senioren zijn
firoez Azarhoosh 2019-06-13 11:15:40 Nader te bepalen meer gedaan wordt aan aanpak armoede
firoez Azarhoosh 2019-06-13 11:40:28 Ceramplein minder zwerfafval is
Kim Wind 2019-06-14 16:45:07 Meevaart een culturele avond in de Meevaart georganiseerd wordt zoals 'vaar je mee'
Saba Saba 2019-06-13 11:35:00 Balistraat schonere straten zijn en minder fietsen
Bert Van Rouendal 2019-06-15 13:49:04 Het Flevopark meer activiteiten voor 50 plussers komen
Leila Rejali 2019-06-15 17:20:45 Balistraat minder rotzooi op straat komt
Anonieme Gebruiker 2019-06-15 13:53:45 Javastraat een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen
Margreeth Alderse Baas 2019-06-15 14:01:02 Javaplein een overzichtelijke en duidelijkere verkeerssituatie komt
Peter/Petra 0078 2019-06-15 13:53:16 Nader te bepalen een expositie of fototentoonstelling over de historie van de buurt komt
Katya Rassadina 2019-06-15 12:45:51 Nader te bepalen meer taalcafé activiteiten zijn
Abdessamad Aamir 2019-06-14 17:35:19 Balistraat meer parkeerplaatsen komen in de Balistraat voor bezoekers
Rob Darnell 2019-06-15 12:58:01 Nader te bepalen meer gemeenschappelijke ruimte komen voor gesprek of maaltijd
Herbert Koobs 2019-06-15 12:50:53 Javastraat 153 het bord met alcoholverbod op het Javaplein twee meter richting Javaplein verplaatst wordt
Saida Bakridi 2019-06-15 14:49:26 Javastraat een afsluiting voor verkeer komt
Tim Doornewaard 2019-06-14 16:23:48 Nader te bepalen ideeën komen uit de buurt voor hoe we kunnen verduurzamen en samenwerken hieraan
Jorlaiska Mercera 2019-06-13 11:46:49 Meevaart activiteiten met oudjes zijn
Hannah Goeman Borgesius 2019-06-13 11:29:02 Meevaart vegetarische maaltijden verkrijgbaar zijn in het buurtrestaurant
Hannah Goeman Borgesius 2019-06-13 11:38:56 Nader te bepalen meer stageplaatsen komen bij sociale ondernemingen
Samantha Cordua 2019-06-15 14:55:41 Nader te bepalen meer activiteiten voor kinderen zijn
Osman Celan 2019-06-15 13:37:43 Sumatraplantsoen een veiliger Sumatraplantsoen komt voor kinderen
Andre van Vught 2019-06-15 16:03:28 Tunnel onder het spoor betere verlichting komt op deze ongure plek
Peter Kramer 2019-06-15 13:04:39 Indische buurt interactieve bijeenkomst voor senioren komen met les tegen babbeltrucs
Frits Wegenwijs 2019-06-15 14:16:04 Nader te bepalen meer bekendheid is voor maatregelen voor mensen met fysieke beperking
Ilan Stoelinga 2019-06-15 10:13:16 Rondom het Muiderpoortstation betere fietspaden worden aangelegd rondom het station
Ilan Stoelinga 2019-06-15 10:15:30 Kruising Molukkenstraat en Insulindeweg een overzichtelijke kruising wordt gemaakt
Ilan Stoelinga 2019-06-15 10:18:50 het talud van de spoordijk aan de Celebesstraat een mooi groene en speelplek aangelegd wordt
Mustapha Nahari 2019-06-14 17:34:44 Nader te bepalen voor armoedebestrijding een prioriteit wordt gemaakt
Shervin Azarhoosh 2019-06-15 15:33:34 Meevaart More information in English
Peter/Petra 0083 2019-06-15 14:06:10 Ceramplein meer bekendheid is van de activiteiten in de buurthuizen
Anneke Schouten 2019-06-15 14:30:49 Celebestraat meer fietsparkeerplekken komen en dat in meer talen afval-weggooi instructies komen
Stella Vrijmoed 2019-06-15 13:54:50 Nader te bepalen minder afval op straat ligt met goed geleegde vuilnisbakken
Atusa Lalizadeh 2019-06-15 13:02:01 Nader te bepalen meer plaatsen voor kleinschalige startende ondernemers zijn
Piet Heijn 2019-06-15 15:22:28 Nader te bepalen hekjes bij speeltuinen geplaatst worden als beveiliging tegen snelle fietsers
Zak Beacher 2019-06-15 15:55:11 Flevopark meer bekendheid aan het park wordt gegeven
Zak Beacher 2019-06-15 15:57:00 Flevopark in het park meer voorlichting en educatie van scholen is
Harm Bredero 2019-06-29 08:40:28 Nader te bepalen een verticaal bos wordt gecreëerd door bomen te planten in bakken uit te voeren door basisschoolleerlingen en deze uit te delen aan flatbewoners met een balcon
Miriam Van oort 2019-06-16 12:27:47 Bankastraat meer fietsparkeerplekken komen
Mehmet Polat 2019-06-15 16:29:15 Meevaart info-schermen voor de buitenramen komen
Natalie Van der Kust 2019-06-15 14:37:42 Javastraat eenrichtingsverkeer voor auto's komt
Daphne Meijer 2019-06-15 15:19:14 kruispunt Zeeburgerdijk en Borneostraat spiegels worden geplaatst
Hebe Verrest 2019-06-15 15:41:29 Sumatrastraat balistraat een veilige oversteekplaats komt
Milou Tjong 2019-06-15 14:59:09 Javastraat eenrichtingsverkeer komt
Eddie Appels 2019-06-15 18:07:47 Nader te bepalen meer financiële steun is voor bewonersinitiatieven
Peter/Petra 0060 2019-06-14 17:48:27 Javastraat kleine lokale ondernemers meer bezoek krijgen
Peter/Petra 0061 2019-06-14 17:53:39 Flevobad beter door de gemeente geluisterd wordt naar gebruikers
René Janssen 2019-07-08 20:49:08 Nader te bepalen op de site van buurtbalie meer statische informatie over de gebruikers beschikbaar komt
Harry Sarstadt 2019-06-15 13:55:17 In de hele buurt wandelsportactiviteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden