Dat er een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen

Mijn idee past bij de thema's Wonen en Leefbaarheid en Duurzaamheid en Sociale betrokkenheid en Verkeer en veiligheid.

Het is het idee van Anonieme Gebruiker om Javastraat te ontwikkelen doordat er een deels autovrije Javastraat komt door voetgangerspaden te verbreden en weg te versmallen opdat Javastraat een trekpleister wordt en er meer ruimte komt voor ondernemers en gezelligheid zodat we de woon- en verkeerssituatie en de leefomgeving en de samenhang in de buurt in de Indische Buurt verbeteren.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 718124_0077