Jaap Nawijn

Dit is de persoonlijke pagina van Jaap Nawijn.

Ik heb de onderstaande ideeën voor de agenda van Ouderkerk a/d Amstel. Mijn respons is toegevoegd aan het buurtmozaïek© en het totaaloverzicht.


fu_zta5wxuha9rdcf9.jpg


Jaap Nawijn is betrokken bij Ouderkerk a/d Amstel in de rol van bewoner en is in het gebied gebruiker van woning en bedrijf en sociale voorziening en culturele voorziening en transportmiddel en groen.

Dat er op het Kampje ontwikkelingen plaatsvinden die in relatie tot elkaar bekeken worden

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Jaap Nawijn om Het Kampje te ontwikkelen doordat er op het Kampje ontwikkelingen plaatsvinden die in relatie tot elkaar bekeken worden opdat Horeca, wonen met elkaar in balans zijn zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.


no_image_available.jpg


Als toelichting geeft Jaap aan: De locatie van het Rabobankgebouw dient in zijn geheel in relatie tot hele centrum bekeken te worden bij de herontwikkeling.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0132


Dat er op de plaats van het pontje een brug over de Amstel komt voor fietsers en voetgangers

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en Amstelbrug.

Het is het idee van Jaap Nawijn om pontje over de Amstel te ontwikkelen doordat er op de plaats van het pontje een brug over de Amstel komt voor fietsers en voetgangers opdat beide zijden van de Amstel beter verbonden zijn en dat er parkeermogelijkheden benut worden aan de Amstelzijde zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Jaap aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0133


Dat er rondom de huidige sportvelden een brede school IKC wordt gebouwd inclusief goede aansluiting vanuit parkeerterrein SVO naar Stramanweg

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Jaap Nawijn om In de buurt van de sportvelden te ontwikkelen doordat er rondom de huidige sportvelden een brede school IKC wordt gebouwd inclusief goede aansluiting vanuit parkeerterrein SVO naar Stramanweg opdat een aantal functies slim gecombineerd worden en dat de nieuwe scholen goed bereikbaar zijn. zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Jaap aan: de locatie van de Bindelwijk is niet geschikt, slecht bereikbaar en Bindelwijk is in slechte staat. Nieuwbouw is gewenst. Doe dit op een slimme plaats. Goed bereikbaar en gecombineerde functies. Bij SVO is dit het geval, er is al een zwembad, sportveld en een kinderopvang.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0134


Dat er rondom Ouderkerk en met name in Ronde Hoep integraal naar wonen vs natuur wordt gekeken.

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en R net busstation en A9/Benning en Jan Hekmanschool en Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip en Amstelbrug en De Ronde Hoep .

Het is het idee van Jaap Nawijn om De Ronde Hoep te ontwikkelen doordat er rondom Ouderkerk en met name in Ronde Hoep integraal naar wonen vs natuur wordt gekeken. opdat bewoonbaarheid van Ouderkerk toeneemt zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Jaap aan: Ouderkerk bezien als centraal onderdeel van gehele Amstelland gebied. Kwaliteitsverbetering infra/stedebouw van centrum en heel Ouderamstel Denk in grotere eenheden en verband

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0135


Dat er in de Ronde Hoep een betere benutting komt van recreatie vs agrarische ontwikkeling

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom De Ronde Hoep .

Het is het idee van Jaap Nawijn om Ronde Hoep te ontwikkelen doordat er in de Ronde Hoep een betere benutting komt van recreatie vs agrarische ontwikkeling opdat zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Jaap aan: Het idee gaat om het beter benutten van de polder waarbij geconstateerd wordt dat de agrarische functie afneemt en recreatie en toerisme groeien.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0136


Dat er voor de Urbanuskerk een maatschappelijke functie blijft

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool .

Het is het idee van Jaap Nawijn om rondom Urbanuskerk te ontwikkelen doordat er voor de Urbanuskerk een maatschappelijke functie blijft opdat zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Jaap aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0139


Dat er rondom de Urbanuskerk zuidzijde, pastorie en Gezellehuis woningbouw kan plaatsvinden

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool .

Het is het idee van Jaap Nawijn om rondom de Urbanuskerk te ontwikkelen doordat er rondom de Urbanuskerk zuidzijde, pastorie en Gezellehuis woningbouw kan plaatsvinden opdat zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Jaap aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0140


Dat er een supermarkt voor Ouderkerk behouden blijft

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool .

Het is het idee van Jaap Nawijn om Supermarkt te ontwikkelen doordat er een supermarkt voor Ouderkerk behouden blijft opdat zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.


no_image_available.jpg


Als toelichting geeft Jaap aan: Een supermarkt passend de algehele stedelijke ontwikkeling en passend bij ontwikkeling Rabo gebouw en gemeentehuis.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0141


Dat er op de locatie van voormalige Jan Hekmanschool een maatschappelijke functie behouden blijft

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Jaap Nawijn om voormalige Jan Hekmanschool te ontwikkelen doordat er op de locatie van voormalige Jan Hekmanschool een maatschappelijke functie behouden blijft opdat zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Jaap aan: Ik stel voor om te onderzoeken of en hoe diverse maatschappelijke functies denk hierbij aan ontmoetingen in clubverband of anderszins.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0142


gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 52.29604º 4.90299º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie Het Kampje
wil ik graag dat er op het Kampje ontwikkelingen plaatsvinden die in relatie tot elkaar bekeken worden

2 marker-red 52.29709º 4.90089º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie pontje over de Amstel
wil ik graag dat er op de plaats van het pontje een brug over de Amstel komt voor fietsers en voetgangers

3 marker-red 52.3024º 4.91814º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie In de buurt van de sportvelden
wil ik graag dat er rondom de huidige sportvelden een brede school IKC wordt gebouwd inclusief goede aansluiting vanuit parkeerterrein SVO naar Stramanweg

4 marker-red 52.29021º 4.8975º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie Ronde Hoep
wil ik graag dat er in de Ronde Hoep een betere benutting komt van recreatie vs agrarische ontwikkeling

5 marker-red 52.29431º 4.90216º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie rondom Urbanuskerk
wil ik graag dat er voor de Urbanuskerk een maatschappelijke functie blijft

6 marker-red 52.29438º 4.90288º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie rondom de Urbanuskerk
wil ik graag dat er rondom de Urbanuskerk zuidzijde, pastorie en Gezellehuis woningbouw kan plaatsvinden

7 marker-red 52.29727º 4.90233º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie Supermarkt
wil ik graag dat er een supermarkt voor Ouderkerk behouden blijft

8 marker-red 52.29635º 4.90559º

Ik ben Jaap Nawijn
Op de locatie voormalige Jan Hekmanschool
wil ik graag dat er op de locatie van voormalige Jan Hekmanschool een maatschappelijke functie behouden blijft