Colofon

Ilan Stoelinga is visionair op het gebied van gestructureerde gespreksvoering en kan bogen op een jarenlange ervaring. Met zijn expertise richt hij zich op innovatie, sturing en control binnen met name overheidsorganisaties.

Voor de gemeente Amsterdam stond Ilan in de periode 2013-2016 aan de basis van de ontwikkeling van de buurtbegroting. In de jaren 2017-2018 heeft hij voor de gemeente Haarlemmermeer het digitaal gebiedsprogramma ontworpen. Kern van zijn expertise is het ontwikkelen van tools waarmee belanghebbenden worden ondersteund bij een resultaatgericht gesprek met alle stakeholders over diverse thema’s.

 LinkedIn/Ilan Stoelinga

John Geerlings is informatiekundige en ICT-er met een zeer veelzijdige ervaring bij zowel overheid als bedrijfsleven. In Nederland is hij dé expert voor LimeSurvey en DokuWiki: de open-source tools die de basis vormen van ons softwarepakket.

De laatste jaren houdt John zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering en de transformatie daar naartoe. Net als het bedrijfsleven hebben de meeste overheden de eerste stappen gezet, maar valt er nog genoeg te doen. Voor gemeenten liggen er mooie kansen in het verschiet om participatie op een moderne wijze te laten plaatsvinden. Belanghebbenden en de gemeenten zelf zullen er dan de vruchten van plukken.

 LinkedIn/John Geerlings