Totaaloverzicht

Mijn naam is: om: … te ontwikkelen wil ik graag dat er: opdat: Mijn rol is: Mijn idee is gekoppeld
aan de opgaven:
Mijn idee is gekoppeld
aan de ideeënbundeling rondom:
Rob Fijlstra De bomen bij de A9 geen bomen gekapt worden rondom de uitbreiding van de A9 er betere luchtkwaliteit is en dat de natuur voor de bewoners voor leefbaarheid zorgt bewoner Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals het nu is A9/Benning en Jan Hekmanschool
Peter/Petra 0167 Jachthaventje Ouderkerk een uitbreiding komt van de jachthaven in Ouderkerk Meer mensen een boot kunnen aanleggen in de haven incl. toeristen. bewoner Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners De Ronde Hoep
Johannes Den Draaier Sportvelden bij SVO een schietbaan komt in plaats van een voetbalveld ik mijn skills op peil kan houden bewoner Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners alsmede voor bezoekers het centrum van Ouderkerk
Johannes Den Draaier Bullewijk schoner water komt mensen na het zwemmen niet ziek worden Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners Anders
Johannes Den Draaier De ijsbaan weer geschaatst kan worden mensen plezier hebben Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Douwe Vonk (Werkgroep ROV) Het Kampje een samenhangende visie voor het gehele centrum wordt opgesteld waarbij het authentieke, historische karakter van Ouder-Amstel bewaard moet blijven en waar mogelijk versterkt wordt De bewoners van Ouder-Amstel (Ouderkerk) centraal staan en dat bewoners zich thuis blijven voelen in het voor hen herkenbare en unieke centrum bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Hank Jurgens maak niet uit meer aandacht komt voor baarddragenden. mannen met baard minder worden gediscrimineerd bewoner alsmede ambtenaar Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals het nu is het centrum van Ouderkerk
Anny Meijer dorpsstraat op de dorpsstraat drempels worden gelegd fietsers niet meer zo hard door de dorpsstraat rijden bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Jaap Nawijn Het Kampje op het Kampje ontwikkelingen plaatsvinden die in relatie tot elkaar bekeken worden Horeca, wonen met elkaar in balans zijn bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Jaap Nawijn pontje over de Amstel op de plaats van het pontje een brug over de Amstel komt voor fietsers en voetgangers beide zijden van de Amstel beter verbonden zijn en dat er parkeermogelijkheden benut worden aan de Amstelzijde bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede Amstelbrug
Jaap Nawijn In de buurt van de sportvelden rondom de huidige sportvelden een brede school IKC wordt gebouwd inclusief goede aansluiting vanuit parkeerterrein SVO naar Stramanweg een aantal functies slim gecombineerd worden en dat de nieuwe scholen goed bereikbaar zijn. bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Jaap Nawijn De Ronde Hoep rondom Ouderkerk en met name in Ronde Hoep integraal naar wonen vs natuur wordt gekeken. bewoonbaarheid van Ouderkerk toeneemt bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede R net busstation alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool alsmede Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip alsmede Amstelbrug alsmede De Ronde Hoep
Jaap Nawijn Ronde Hoep in de Ronde Hoep een betere benutting komt van recreatie vs agrarische ontwikkeling bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers De Ronde Hoep
Jaap Nawijn rondom Urbanuskerk voor de Urbanuskerk een maatschappelijke functie blijft Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool
Jaap Nawijn rondom de Urbanuskerk rondom de Urbanuskerk zuidzijde, pastorie en Gezellehuis woningbouw kan plaatsvinden Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool
Jaap Nawijn Supermarkt een supermarkt voor Ouderkerk behouden blijft Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool
Jaap Nawijn voormalige Jan Hekmanschool op de locatie van voormalige Jan Hekmanschool een maatschappelijke functie behouden blijft Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Hans Out Het Kampje op de plaats van huidig Rabobankgebouw een nieuw gebouw wordt ontwikkeld er evenementen georganiseerd kunnen worden en dat het gezellig kan blijven op het Kampje bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Het Kampje op plaats van huidige Kampje een parkeergarage voor 200 autos gebouwd wordt het nieuwe plein mooi passend is, niet te veel autos zichtbaar zijn en zichtlijnen vanuit gemeentehuis zichtbaar zijn richting het water en begraafplaats Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Het Kampje een historisch object wordt gebouwd we kunnen zien hoe Ouderkerk ontstaan is. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Postkantoor op het Kampje bij het postkantoor 5 parkeerplaatsen voor tijdelijk parkeren komen bezoekers aan postkantoor het postkantoor goed kunnen blijven bereiken. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Haventje bij de Plus supermarkt een gedempt haventje komt voor extra parkeerplaatsen er meer ruimte voor winkelend publiek ontstaat. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out dorpsstraat parkeerplaatsen in de dorpsstraat opgeheven worden er meer ruimte in de dorpsstraat komt voor winkelend publiek Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Haventje een passantenhaven ontwikkeld wordt bezoekers en recreanten met een boot kunnen aanmeren in Ouderkerk bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Haventje een sloepennetwerk aansluiting in Ouderkerk komt bezoekers per boot kunnen doorvaren naar Ouderkerk bewoner Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Haventje een boulevard vergelijkbaar met de Amstelzijde ontwikkeld wordt er zicht is vanuit dorp op de haven en het water en dat er gerecreëerd kan worden bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out pontje Ouderkerk een fietsbrug komt die beide zijden van de Amstel goed verbindt Ouderkerk beter bereikbaar wordt voor bezoekers vanaf de Amstelveenzijde. bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede Amstelbrug
Hans Out Pastorie Amstelkerk een ontwikkeling aan de pastorie plaats vindt die kleinschalige horeca (en B.B) mogelijk maakt. bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Hans Out gemeentehuis op de plaats van huidig gemeentehuis straks na opheffen gemeente en fusie met Amstelveen een supermarkt gebouwd wordt bewoners niet tegen een lelijk gebouw aankijken en dat er goed gewinkeld kan worden bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Hans Out oude brandweerkazerne op de plaats van oude brandweerkazerne een gebouw met maatschappelijk functie komt bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers alsmede Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Hans Out Bindelwijk op de plaats van huidige Bindelwijk een totaal nieuwe school komt inclusief gymzaal (nieuwbouw) bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Hans Out kofschip (oude Jan Hekmanschool) op de plaats van huidige kofschipschool woningen voor starters gebouwd worden bewoner Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Hans Out verbinding Benning en Amstelveen een directe verbinding tussen Benning en Amstelveen komt bewoners en ondernemers makkelijker en met minder hinder voor “oude” deel Ouderkerk kunnen reizen en werken en naar school gaan in Amstelveen en verder. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool
Hans Out rondom de Urbanuskerk rondom de Urbanuskerk voorzieningen zijn (die nu in Bindelwijk zitten) zoals bibliotheek, Ggd andere sociale voorzieningen. bewoner Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool alsmede Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Aernout van den Busken Het Kampje op het Kampje horeca met terrassen, een fontein en een parkeergarage wordt gerealiseerd we kunnen versterken Ouderkerk aan de Amstel als pleisterplaats en Ouderkerk aan de Amstel aantrekkelijker maken voor toeristen en Diversiteit aan gebouwen: wonen, kerk, begraafplaats, museum, winkels en horeca en Ruimte voor inwoners/gezinnen, bedrijven en toeristen bieden bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Demo Gebruiker De Bindelwijk op deze locatie ook yogalessen komen voor 80 plussers 80 plussers hun aggressie beter de baas blijven bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Demo2 Gebruiker SVO voetbalclub naast heren- en damesvoetbal ook hondenvoetbal komt. meer diversiteit komt binnen de voetbalclub. bewoner Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners Anders
Demo2 Gebruiker Kerkbrug een compleetn nieuwe brug komt beter toegankelijk wordt. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners A9/Benning en Jan Hekmanschool
Alexander Elmecky De Bindelwijk geen verandering plaatsvindt in functie van Bindelwijk voor huidige bewoners het wonen rondom de Bindelwijk op gelijk niveau blijft en dat met name het verkeer veilig blijft bewoner Ouderkerk behouden voor alle bewoners zoals het nu is Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Danny van Dam Het Kampje op en rondom Kampje kleinschalige bebouwing plaatsvindt kleinschaligheid en vrijwilligers drijvende krachten kunnen blijven in Ouderkerk bewoner alsmede ondernemer Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Danny van Dam Amstelschool en locatie school Kofschip op de huidige locaties renovaties plaatsvinden interessante gebouwen voor de toekomst behouden blijven en dat ouders voor kleinschaligheid van school kunnen blijven kiezen Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip
Danny van Dam Clubhuis schaatsbaan een locatie is voor een feest we in Ouderkerk een verjaardag kunnen vieren of van een zelf gebrouwen biertje kunnen genieten Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk
Danny van Dam directe omgeving van de Urbanuskerk in de directe omgeving van de Urbanuskerk het groen behouden blijft deze omgeving zijn waarde blijft behouden Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers het centrum van Ouderkerk alsmede A9/Benning en Jan Hekmanschool
Test van John Begraafplaats een parkeergarage komt boven de begraafplaats. er meer parkeerplaatsen zijn rondom het bruisende centrum van Ouderkerk. ondernemer alsmede bezoeker Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk
Test van John Het voormalige Rabobankgebouw een enorme supermarkt komt met minimaal 4 verdiepingen. Iedereen in het dorp gewoon alle boodschappen kan kopen om de hoek. Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners het centrum van Ouderkerk