Omgeving R-Net halte

R-net halte bij Ouderkerk

Ik ben Ilan Stoelinga. Als bewoner van de Jacob van Ruisdaelweg juich ik van harte toe dat het college, na jarenlange druk van vele insprekers en brievenschrijvers, in maart2019 een parkeeronderzoek heeft laten uitvoeren naar de druk en de herkomst van de hier geplaatste auto's.


Ilan Stoelinga

We hebben als bewoners veel last van toeristen en zakenreizigers die gebruik maken van de goede verbinding met Schiphol en vaak wekenlang hun auto parkeren. De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant en leiden tot ideeën over verschillende oplossingen. Echter, het gevaar is dat er met het rapport in de hand, gekozen wordt voor een lapmiddel dat niet de volledige problematiek in ogenschouw neemt. En dat zou zonde zijn.

Naast de parkeerproblemen speelt er immers veel meer. Onze buurt heeft te maken met de effecten van het centrumplan en de ideeën over een uitbreiding van de Jumbo. Ook gaan er stemmen op voor een grote fietsparkeerflat bij de bushalte en staat woningbouw gepland voor de groene weilanden rondom de Arena.BrontekstenLinks m.b.t. het parkeeronderzoek