Formulier IB festival - 15 juni 2019

Beschrijving

Deze pagina toont de complete vragenlijst per groep van vragen. Per vraag is het soort vraag aangegeven, of de vraag verplicht is en of de vraag eenmalig wordt gesteld. Met dat laatste wordt bedoeld dat bij herhaald invullen van de vragenlijst, deze vraag niet meer wordt getoond.

Ook worden beheerdervragen getoond. Dit zijn afgeschermde vragen die bedoeld zijn om de interpretatie van een voorgaande vraag door een beheerder in vast te leggen. Interpretatie kan gewenst zijn in het streven naar eenduidigheid in de beantwoording.


Introductie

Goed dat je meedoet, {TOKEN:FIRSTNAME} {TOKEN:LASTNAME}!
Goed!

 


☛ Over jou

V1 (meerkeuze / verplicht / eenmalig)

Hoe ben je betrokken bij de Indische Buurt?

bewoner
ondernemer
werknemer / student / vrijwilliger
ambtenaar
bestuurder
bezoeker

V2 (meerkeuze / verplicht / eenmalig)

Hoe maak je gebruik van de Indische Buurt?

woning (appartement, huis, verzorgingshuis, ...)
bedrijf (bedrijfspand, winkel, kantoorruimte, ...)
sociale voorziening (horeca, buurthuis, speeltuin, school, ...)
culturele voorziening (museum, bioscoop, theater, bibliotheek, ...)
transportmiddel (auto, fiets, openbaar vervoer, ...)
groen (parken, sportvoorzieningen, water, ...)
Anders

☛ Jouw idee

V3 (locatie)

Waar wil je je idee uitvoeren?

Wijs de locatie aan op de kaart.

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving


V4 (keuze / verplicht)

Mijn idee is uit te voeren op:

Een specifieke locatie (straat, park, plein, kruising)
Mijn idee is op meerdere locaties / locatie ongebonden

V5 (open / verplicht)

Hoe heet de locatie waar je het idee kunt uitvoeren?

V6 (open / afgeschermd)

Naam Locatie - Interpretatie

V7 (open / verplicht)

Wat houdt je idee in? Wat wil je dat er wordt uitgevoerd?

Ik wil dat er.....

V8 (open / afgeschermd)

Idee - Interpretatie

V9 (open)

Met mijn idee wordt de Indische Buurt aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers, bezoekers, etc.

Mijn idee zorgt ervoor dat ...

V10 (open / afgeschermd)

Gevolg Idee - Interpretatie

V11 (keuze / verplicht / eenmalig)

Alle bijdragen worden opgenomen in de buurtmozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt getoond, geef dat dan hier aan.

Toon mijn naam bij mijn wens:

 

Ja Nee

☛ Waar past jouw idee?

V12 (meerkeuze / verplicht)

Met het opstellen van dit buurtmozaïek werken we toe naar een mooiere en aantrekkelijkere Indische Buurt. Hiervoor stellen we een agenda 2020 op waarin we alle ideeën onderbrengen bij een overkoepelend doel.

Wat wil jij graag bereiken met je idee? Ik wil verbeteren:

de woon- en verkeerssituatie
(betaalbaar en beter wonen, veiligere infrastructuur, verbeteren veiligheid)
de leefomgeving
(duurzaamheid, groen en leefbaarheid)
de samenhang in de buurt
(bevorderen contacten, inclusiviteit, minder eenzaamheid)
Anders

V13 (meerkeuze / verplicht)

Het is handig om ideeën die bij elkaar horen te bundelen tot een thema.

Waar past jouw idee het beste? 

Wonen
Wonen
Leefbaarheid
Leefbaarheid
Hulp en ondersteuning
Hulp en ondersteuning
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Sociale betrokkenheid
Sociale betrokkenheid
Verkeer en veiligheid
Verkeer en veiligheid

V14 (upload / eenmalig)

Voeg een foto van jezelf toe.

Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.

Upload