718124_0080

Voornaam Stella
Achternaam Vrijmoed
Mailadres Sg#####l.com
Uitnodiging verzonden op 2019-06-15 13:49
Ingevuld op 2019-06-15 13:54:50
Respons behoort bij Indische Buurt Tafel
Lees het verhaal van Stella Vrijmoed

Hoe ben je betrokken bij de Indische Buurt?
bewoner

Hoe maak je gebruik van de Indische Buurt?
woning (appartement, huis, verzorgingshuis, ...)
sociale voorziening (horeca, buurthuis, speeltuin, school, ...)

Waar wil je je idee uitvoeren?

Wijs de locatie aan op de kaart.

Geen locatie aangewezen

Mijn idee is uit te voeren op:


Mijn idee is op meerdere locaties / locatie ongebonden

Hoe heet de locatie waar je het idee kunt uitvoeren?

Naam Locatie - Interpretatie

Wat houdt je idee in? Wat wil je dat er wordt uitgevoerd?

Ik wil dat er.....Idee - Interpretatie

Met mijn idee wordt de Indische Buurt aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers, bezoekers, etc.

Mijn idee zorgt ervoor dat ...Gevolg Idee - Interpretatie

Alle bijdragen worden opgenomen in de buurtmozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt getoond, geef dat dan hier aan.

Toon mijn naam bij mijn wens:

 


Y

Met het opstellen van dit buurtmozaïek werken we toe naar een mooiere en aantrekkelijkere Indische Buurt. Hiervoor stellen we een agenda 2020 op waarin we alle ideeën onderbrengen bij een overkoepelend doel.

Wat wil jij graag bereiken met je idee? Ik wil verbeteren:


de woon- en verkeerssituatie
(betaalbaar en beter wonen, veiligere infrastructuur, verbeteren veiligheid)
de leefomgeving
(duurzaamheid, groen en leefbaarheid)

Het is handig om ideeën die bij elkaar horen te bundelen tot een thema.

Waar past jouw idee het beste? 


Leefbaarheid
Leefbaarheid

Duurzaamheid
Duurzaamheid

Voeg een foto van jezelf toe.

Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.Voeg een foto van jezelf toe.

Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.