718124_0041

Voornaam firoez
Achternaam Azarhoosh
Mailadres r.#####l.com
Uitnodiging verzonden op 2019-06-13 10:41
Ingevuld op 2019-06-13 11:15:40
Respons behoort bij Indische Buurt Tafel
Lees het verhaal van firoez Azarhoosh

Hoe ben je betrokken bij de Indische Buurt?

Hoe maak je gebruik van de Indische Buurt?

Waar wil je je idee uitvoeren?

Wijs de locatie aan op de kaart.

Geen locatie aangewezen

Mijn idee is uit te voeren op:


Mijn idee is op meerdere locaties / locatie ongebonden

Hoe heet de locatie waar je het idee kunt uitvoeren?

Naam Locatie - Interpretatie

Wat houdt je idee in? Wat wil je dat er wordt uitgevoerd?

Ik wil dat er.....Idee - Interpretatie

Met mijn idee wordt de Indische Buurt aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers, bezoekers, etc.

Mijn idee zorgt ervoor dat ...Gevolg Idee - Interpretatie

Alle bijdragen worden opgenomen in de buurtmozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt getoond, geef dat dan hier aan.

Toon mijn naam bij mijn wens:

 Met het opstellen van dit buurtmozaïek werken we toe naar een mooiere en aantrekkelijkere Indische Buurt. Hiervoor stellen we een agenda 2020 op waarin we alle ideeën onderbrengen bij een overkoepelend doel.

Wat wil jij graag bereiken met je idee? Ik wil verbeteren:


de samenhang in de buurt
(bevorderen contacten, inclusiviteit, minder eenzaamheid)

Het is handig om ideeën die bij elkaar horen te bundelen tot een thema.

Waar past jouw idee het beste? 


Wonen
Wonen

Leefbaarheid
Leefbaarheid

Hulp en ondersteuning
Hulp en ondersteuning

Sociale betrokkenheid
Sociale betrokkenheid

Voeg een foto van jezelf toe.

Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.