Statistische resultaten

Resultaten behoren bij Mozaïek van de Indische Buurt
Totaal aantal deelnemers 17
Totaal aantal ideeën 17


Bij vragen van het type Enkele keuze, Meerkeuze, Ja/Nee, Locatie en Upload zijn de gekozen antwoorden geteld en staan deze hieronder per vraag en antwoordoptie weergegeven.


Upload een foto van jezelf.

Bestand ge-upload 12
Niets ge-upload 5


Wat is je leeftijd?

18 tot 30 jaar 0
30 tot 55 jaar 10
55 tot 70 jaar 3
70 jaar en ouder 3


Geef aan hoe je betrokken bent bij de Indische Buurt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Als het antwoord er niet bij staat, kies Anders en vul aan. Ik ben betrokken bij de Indische Buurt als ... :

Bewoner: ik woon in de IB. 10
Student: ik studeer in de IB 0
Werknemer: ik werk in de IB 4
Ondernemer, winkelier, zelfstandige: ik heb een bedrijf in de IB. 3
Bezoeker van bijv. winkel, café, restaurant, club, wandelgebied: ik bezoek/recreëer in de IB 3
Anders 2


Over welke thema's zou je willen meepraten?

Armoede 10
Eenzaamheid 2
Lokale democratie 4
Jeugd en onderwijs 1
Gezondheid en zorg 3
Duurzaamheid 7
Veiligheid en openbare orde 4
Diversiteit 2
Werk en economie 1
Ontmoeting en sociale cohesie 6
Kunst en cultuur 3
Verkeer en wonen 1


We zijn benieuwd welke ideeën bewoners en bezoekers hebben om een probleem/thema aan te pakken. Heb jij een idee over de aanpak van een probleem/thema?

Ja 8
Nee 9


Is jouw idee te koppelen aan een locatie op de kaart? Zo ja, wijs de locatie aan op de kaart. Als er geen locatie bij hoort, sla deze vraag dan over.

Aantal ideeën met locatie 3
Aantal ideeën zonder locatie 14


Mogelijk heb je dit idee al eerder ingebracht of heb je al langer over het idee nagedacht of gelezen. We willen zoveel mogelijk van je idee weten. Upload eventueel een foto, document of krantenartikel dat bij jouw idee hoort. 

Bestand ge-upload 2
Niets ge-upload 15