Overzicht ideeën (incl)

fu_fpdhw9sq3pma2e2.jpg

Jan Dijk
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0060

Marja de Kinderen (Hoorcoach)
Dat er Ik wil graag voorlichting geven aan mensen die slechthorend zijn en hoe hun familie, vrienden hiermee kunnen omgaan om eenzaamheid te voorkomen. Maar ik wil ook de toegankelijkheid van horeca en theaters en openbare ruimte voor deze doelgroep verbeteren. Denk aan akoestiek, ringleiding, inzetten schrijftolk etc.
Mijn activiteiten zijn niet locatie gebonden.
Opdat mensen met gehoorverlies zich niet terugtrekken in hun huis en zich isoleren. Met goed tips mee kunnen zij meedoen aan activiteiten en uitgaan in de buurt.

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0058

fu_7pse4umwygzvtuv.jpg

Rens van der Linden
Dat er Maak van Indische Buurt groenste stadsdorp van Adam
Indische Buurt
Opdat Meer sociale samenhang meer biodiversiteit schonere lucht veiligere buurt

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0056

no_image_available.jpg

Megan Galloway
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0055

no_image_available.jpg

Saiedje
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0054

Ilan Stoelinga
Dat er mooie verbinding komt tussen het Flevopark en de buurt
De verbinding van het Flevopark en de Indische Buurt
Opdat bewoners en bezoekers makkelijk van en naar het park kunnen gaan zodat het park goed aansluit en door velen gebruikt kan worden

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0053

fu_6ysbhvpguui6bj2.jpg

Tim Doornewaard
Dat er meer samen wordt besloten waar er samen aan gewerkt kan worden op maatschappelijke thema's - één Indische Buurt Community
Indische Buurt
Opdat meer wordt samengewerkt en bewoners en ondernemers meer regie krijgen over de onderwerpen in de buurt.

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0052

no_image_available.jpg

Cor van Holk
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0051

fu_mg3izzdru8nj6vr.jpg

Ria Hulzebos
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0048

fu_ek52dnbhqzid2xi.jpg

René Janssen
Dat er meer kunst en cultuur ingezet wordt om de bewustwording van sociaal maatschappelijke problemen te bevorderen.
meevaart
Opdat er meer bewustwording is tav sociaal maatschappelijke problemen.

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0046

fu_e5b69ptgwqcmnnc.jpg

Eli Kaufman
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0045

no_image_available.jpg

Daphne Meijer
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0044

no_image_available.jpg

Melanie Verhoef
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0042

fu_wejwedjv6hfrmf3.jpg

Gianni da Costa
Dat er Schulden/armoede onder jongeren aangepakt wordt.
Elthetokerk
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0040

no_image_available.jpg

Selam
Dat er Geen idee opgegeven
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat Geen doel opgegeven

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0039

fu_tv9z9cp3mnmenss.jpg

Firoez Azarhoosh
Dat er Een educatief centrum in de buurt is voor volwassenen waar diverse vormen van educatie, training, activiteit en informatie gegeven wordt om de achterstanden weg te werken
een nader te bepalen locatie in de Indische Buurt
Opdat bestrijding van armoede vinden van werk werken aan duurzame wijk stimuleren van leraren en betere pedagogisch klimaat

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0036

no_image_available.jpg

Ruud van Broekhoven
Dat er Een reparatiekamer geeft een aanzienlijke besparing op uitgaven, gecombineerd met sociale contacten in de niet commerciële omgeving, met gelukkiger en hoopvoller mensen als resultaat.
Woon Locaties, juist geen Winkelconcentraties
Opdat Dat idee voert de stichting uit met ondersteuning van het Stadsbestuur.

IB Tafel

De ingevulde vragenlijst staat hier: 223796_0035