Gemeente Amsterdam

Op dinsdag 17 december 2019 heeft het dagelijks bestuur het gebiedsplan van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied 2020 vastgesteld. Dit is één gebiedsplan. In het gebiedsplan staan de projecten en onderwerpen waar de gemeente extra aandacht aan geeft.

De gemeente werkt vanuit opgaven, kansen en signalen in de gebieden, wijken en buurten. Het gebiedsplan is compacter dan voorheen. We brengen meer focus aan door per gebied maximaal 6 focusopgaves en prioriteiten op te nemen.

Voor Indische Buurt, Oostelijk Havengebied werken we, naast onze reguliere inzet en de bijdrage aan stedelijke programma’s, aan de volgende focusopgaven en prioriteiten:

 • Integrale aanpak Sumatraplantsoen
 • Werken aan een duurzamere leefomgeving
 • Werken aan een betere balans in de drukker wordende leefomgeving
 • Een gebiedsgerichte armoede-aanpak voor de Indische Buurt opzetten
 • Meer kansen creëren voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te blijven wonen
 • Werken aan een beter pedagogisch klimaat en minder jongerenoverlast

Prioriteiten gebiedsagenda Indische Buurt. De opgaven in het gebiedsplan zijn gerelateerd aan de prioriteiten uit de gebiedsagenda 2019-2022:

 • Voorzieningen en kansen bieden voor alle kinderen
 • Kwetsbare groepen laten profiteren van de voorspoed
 • Versterken van de participatieve democratie
 • Zorgen voor een veilige en schone buurt
 • Vergroenen en verduurzamen van de Indische Buurt
 • Zorgen voor een prettige leefbare buurt en balans in de drukte

Het gebiedsplan en -agenda kunt u downloaden via de volgende link https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2020/gebiedsplannen-oost-2020/gebiedsplan-indische-buurt/