Danny van Dam

Dit is de persoonlijke pagina van Danny van Dam.

Ik heb de onderstaande ideeën voor de agenda van Ouderkerk a/d Amstel. Mijn respons is toegevoegd aan het buurtmozaïek© en het totaaloverzicht.Danny van Dam is betrokken bij Ouderkerk a/d Amstel in de rol van bewoner en ondernemer en is in het gebied gebruiker van woning en bedrijf en sociale voorziening en culturele voorziening en transportmiddel en groen.

Dat er op en rondom Kampje kleinschalige bebouwing plaatsvindt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Danny van Dam om Het Kampje te ontwikkelen doordat er op en rondom Kampje kleinschalige bebouwing plaatsvindt opdat kleinschaligheid en vrijwilligers drijvende krachten kunnen blijven in Ouderkerk zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.


fu_kf8mntujbgvtjje.jpg


Als toelichting geeft Danny aan: Geen parkeergarage, geen grootschalige bebouwing

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0143


Dat er op de huidige locaties renovaties plaatsvinden

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Danny van Dam om Amstelschool en locatie school Kofschip te ontwikkelen doordat er op de huidige locaties renovaties plaatsvinden opdat interessante gebouwen voor de toekomst behouden blijven en dat ouders voor kleinschaligheid van school kunnen blijven kiezen zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Danny aan: Renoveer de locatie

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0144


Dat er een locatie is voor een feest

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Danny van Dam om Clubhuis schaatsbaan te ontwikkelen doordat er een locatie is voor een feest opdat we in Ouderkerk een verjaardag kunnen vieren of van een zelf gebrouwen biertje kunnen genieten zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Danny aan: een verjaardag gevierd kan worden en dat we van een zelf gebrouwen biertje kunnen genieten

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0145


Dat er in de directe omgeving van de Urbanuskerk het groen behouden blijft

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool .

Het is het idee van Danny van Dam om directe omgeving van de Urbanuskerk te ontwikkelen doordat er in de directe omgeving van de Urbanuskerk het groen behouden blijft opdat deze omgeving zijn waarde blijft behouden zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Danny aan: geen extra bebouwing, geen grootse plannen, dit past niet bij het dorp

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0146


gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 52.29622º 4.90331º

Ik ben Danny van Dam
Op de locatie Het Kampje
wil ik graag dat er op en rondom Kampje kleinschalige bebouwing plaatsvindt

2 marker-red 52.29772º 4.91121º

Ik ben Danny van Dam
Op de locatie Amstelschool en locatie school Kofschip
wil ik graag dat er op de huidige locaties renovaties plaatsvinden

3 marker-red 52.30236º 4.90967º

Ik ben Danny van Dam
Op de locatie Clubhuis schaatsbaan
wil ik graag dat er een locatie is voor een feest

4 marker-red 52.29433º 4.90237º

Ik ben Danny van Dam
Op de locatie directe omgeving van de Urbanuskerk
wil ik graag dat er in de directe omgeving van de Urbanuskerk het groen behouden blijft