Hans Out

Dit is de persoonlijke pagina van Hans Out.

Ik heb de onderstaande ideeën voor de agenda van Ouderkerk a/d Amstel. Mijn respons is toegevoegd aan het buurtmozaïek© en het totaaloverzicht.Hans Out is betrokken bij Ouderkerk a/d Amstel in de rol van bewoner en ondernemer en is in het gebied gebruiker van woning en bedrijf en sociale voorziening en culturele voorziening en transportmiddel en groen.

Dat er op de plaats van huidig Rabobankgebouw een nieuw gebouw wordt ontwikkeld

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Het Kampje te ontwikkelen doordat er op de plaats van huidig Rabobankgebouw een nieuw gebouw wordt ontwikkeld opdat er evenementen georganiseerd kunnen worden en dat het gezellig kan blijven op het Kampje zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Ik stel voor om de plaats van huidig Rabobankgebouw en/of op de plaats van de kleine parkeerplaats een bebouwing mogelijk te maken waarin diverse functies zoals winkel, horeca en buurtfunctie (inhuldiging sinterklaas) samen kunnen komen.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0115


Dat er op plaats van huidige Kampje een parkeergarage voor 200 autos gebouwd wordt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Het Kampje te ontwikkelen doordat er op plaats van huidige Kampje een parkeergarage voor 200 autos gebouwd wordt opdat het nieuwe plein mooi passend is, niet te veel autos zichtbaar zijn en zichtlijnen vanuit gemeentehuis zichtbaar zijn richting het water en begraafplaats zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Door de bouw van de parkeergarage gecombineerd met kleinschalig bouw van objecten ontstaat een financieel haalbaar ontwikkeling en exploitatie. Mogelijk onderzoek doen naar lening door gemeente bij BNG

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0116


Dat er een historisch object wordt gebouwd

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Het Kampje te ontwikkelen doordat er een historisch object wordt gebouwd opdat we kunnen zien hoe Ouderkerk ontstaan is. zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Een historisch object kan een beeld of anderszins object zijn dat de relatie van Ouderkerk met het verleden weergeeft.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0117


Dat er bij het postkantoor 5 parkeerplaatsen voor tijdelijk parkeren komen

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Postkantoor op het Kampje te ontwikkelen doordat er bij het postkantoor 5 parkeerplaatsen voor tijdelijk parkeren komen opdat bezoekers aan postkantoor het postkantoor goed kunnen blijven bereiken. zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: tijdelijk parkeren zou hier mogelijk moeten zijn, in combinatie met parkeergarage

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0118


Dat er een gedempt haventje komt voor extra parkeerplaatsen

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Haventje bij de Plus supermarkt te ontwikkelen doordat er een gedempt haventje komt voor extra parkeerplaatsen opdat er meer ruimte voor winkelend publiek ontstaat. zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Door het haventje te dempen kunnen we faciliteiten ontwikkelen rondom het haventje en er een passantenhaven van maken.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0119


Dat er parkeerplaatsen in de dorpsstraat opgeheven worden

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om dorpsstraat te ontwikkelen doordat er parkeerplaatsen in de dorpsstraat opgeheven worden opdat er meer ruimte in de dorpsstraat komt voor winkelend publiek zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: deze parkeerplaatsen komen terug in het gedempte haventje

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0120


Dat er een passantenhaven ontwikkeld wordt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Haventje te ontwikkelen doordat er een passantenhaven ontwikkeld wordt opdat bezoekers en recreanten met een boot kunnen aanmeren in Ouderkerk zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: de passantenhaven kan vergeleken worden met Uithoorn. Met een klein boulevard achtige uitstraling. Met bijvoorbeeld ook passende faciliteiten zoals een toilet en afvalbakken.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0121


Dat er een sloepennetwerk aansluiting in Ouderkerk komt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Haventje te ontwikkelen doordat er een sloepennetwerk aansluiting in Ouderkerk komt opdat bezoekers per boot kunnen doorvaren naar Ouderkerk zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: het doorzetten van het sloepennetwerk van Nes ri Ouderkerk. Met faciliteiten zoals opladen van accu.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0122


Dat er een boulevard vergelijkbaar met de Amstelzijde ontwikkeld wordt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Haventje te ontwikkelen doordat er een boulevard vergelijkbaar met de Amstelzijde ontwikkeld wordt opdat er zicht is vanuit dorp op de haven en het water en dat er gerecreëerd kan worden zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0123


Dat er een fietsbrug komt die beide zijden van de Amstel goed verbindt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en Amstelbrug.

Het is het idee van Hans Out om pontje Ouderkerk te ontwikkelen doordat er een fietsbrug komt die beide zijden van de Amstel goed verbindt opdat Ouderkerk beter bereikbaar wordt voor bezoekers vanaf de Amstelveenzijde. zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Hans aan: Mogelijk koppelen van deze brug aan parkeerfunctie horeca aan de Amstelveenzijde

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0124


Dat er een ontwikkeling aan de pastorie plaats vindt die kleinschalige horeca (en B.B) mogelijk maakt.

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om Pastorie Amstelkerk te ontwikkelen doordat er een ontwikkeling aan de pastorie plaats vindt die kleinschalige horeca (en B.B) mogelijk maakt. opdat zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0125


Dat er op de plaats van huidig gemeentehuis straks na opheffen gemeente en fusie met Amstelveen een supermarkt gebouwd wordt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om gemeentehuis te ontwikkelen doordat er op de plaats van huidig gemeentehuis straks na opheffen gemeente en fusie met Amstelveen een supermarkt gebouwd wordt opdat bewoners niet tegen een lelijk gebouw aankijken en dat er goed gewinkeld kan worden zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Hans aan: inclusief kleine winkels in de plint

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0126


Dat er op de plaats van oude brandweerkazerne een gebouw met maatschappelijk functie komt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk.

Het is het idee van Hans Out om oude brandweerkazerne te ontwikkelen doordat er op de plaats van oude brandweerkazerne een gebouw met maatschappelijk functie komt opdat zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers en Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0127


Dat er op de plaats van huidige Bindelwijk een totaal nieuwe school komt inclusief gymzaal (nieuwbouw)

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Hans Out om Bindelwijk te ontwikkelen doordat er op de plaats van huidige Bindelwijk een totaal nieuwe school komt inclusief gymzaal (nieuwbouw) opdat zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0128


Dat er op de plaats van huidige kofschipschool woningen voor starters gebouwd worden

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Hans Out om kofschip (oude Jan Hekmanschool) te ontwikkelen doordat er op de plaats van huidige kofschipschool woningen voor starters gebouwd worden opdat zodat we Ouderkerk behouden en licht ontwikkelen voor alle bewoners en bezoekers.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0129


Dat er een directe verbinding tussen Benning en Amstelveen komt

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool .

Het is het idee van Hans Out om verbinding Benning en Amstelveen te ontwikkelen doordat er een directe verbinding tussen Benning en Amstelveen komt opdat bewoners en ondernemers makkelijker en met minder hinder voor “oude” deel Ouderkerk kunnen reizen en werken en naar school gaan in Amstelveen en verder. zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Geen antwoord

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0130


Dat er rondom de Urbanuskerk voorzieningen zijn (die nu in Bindelwijk zitten) zoals bibliotheek, Ggd andere sociale voorzieningen.

Het idee is gekoppeld aan de bundeling van ideeën rondom het centrum van Ouderkerk en A9/Benning en Jan Hekmanschool en Bindelwijk, Amstelschool, Kofschip .

Het is het idee van Hans Out om rondom de Urbanuskerk te ontwikkelen doordat er rondom de Urbanuskerk voorzieningen zijn (die nu in Bindelwijk zitten) zoals bibliotheek, Ggd andere sociale voorzieningen. opdat zodat we Ouderkerk ontwikkelen voor alle huidige en toekomstige bewoners.Als toelichting geeft Hans aan: Dit idee is gekoppeld aan ontsluiting Benning ivm verkeer en bereikbaarheid. Historisch gebouwen zoveel als mogelijk intact laten.

De ingevulde vragenlijst staat hier: 585242_0131


gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ✈ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ✕ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 marker-red 52.2963º 4.90342º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Het Kampje
wil ik graag dat er op de plaats van huidig Rabobankgebouw een nieuw gebouw wordt ontwikkeld

2 marker-red 52.29625º 4.90364º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Het Kampje
wil ik graag dat er op plaats van huidige Kampje een parkeergarage voor 200 autos gebouwd wordt

3 marker-red 52.29604º 4.90269º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Postkantoor op het Kampje
wil ik graag dat er bij het postkantoor 5 parkeerplaatsen voor tijdelijk parkeren komen

4 marker-red 52.29693º 4.90179º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Haventje bij de Plus supermarkt
wil ik graag dat er een gedempt haventje komt voor extra parkeerplaatsen

5 marker-red 52.29683º 4.90316º

Ik ben Hans Out
Op de locatie dorpsstraat
wil ik graag dat er parkeerplaatsen in de dorpsstraat opgeheven worden

6 marker-red 52.29651º 4.90059º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Haventje
wil ik graag dat er een passantenhaven ontwikkeld wordt

7 marker-red 52.29662º 4.8999º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Haventje
wil ik graag dat er een sloepennetwerk aansluiting in Ouderkerk komt

8 marker-red 52.29704º 4.90059º

Ik ben Hans Out
Op de locatie pontje Ouderkerk
wil ik graag dat er een fietsbrug komt die beide zijden van de Amstel goed verbindt

9 marker-red 52.29578º 4.90218º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Pastorie Amstelkerk
wil ik graag dat er een ontwikkeling aan de pastorie plaats vindt die kleinschalige horeca (en B.B) mogelijk maakt.

10 marker-red 52.29713º 4.90415º

Ik ben Hans Out
Op de locatie gemeentehuis
wil ik graag dat er op de plaats van huidig gemeentehuis straks na opheffen gemeente en fusie met Amstelveen een supermarkt gebouwd wordt

11 marker-red 52.29723º 4.90547º

Ik ben Hans Out
Op de locatie oude brandweerkazerne
wil ik graag dat er op de plaats van oude brandweerkazerne een gebouw met maatschappelijk functie komt

12 marker-red 52.2953º 4.90849º

Ik ben Hans Out
Op de locatie Bindelwijk
wil ik graag dat er op de plaats van huidige Bindelwijk een totaal nieuwe school komt inclusief gymzaal (nieuwbouw)

13 marker-red 52.29662º 4.90561º

Ik ben Hans Out
Op de locatie kofschip (oude Jan Hekmanschool)
wil ik graag dat er op de plaats van huidige kofschipschool woningen voor starters gebouwd worden

14 marker-red 52.29488º 4.89209º

Ik ben Hans Out
Op de locatie verbinding Benning en Amstelveen
wil ik graag dat er een directe verbinding tussen Benning en Amstelveen komt

15 marker-red 52.29457º 4.90218º

Ik ben Hans Out
Op de locatie rondom de Urbanuskerk
wil ik graag dat er rondom de Urbanuskerk voorzieningen zijn (die nu in Bindelwijk zitten) zoals bibliotheek, Ggd andere sociale voorzieningen.